Zpátky na výpis novinek

Spočítejte si s námi náklady na vytápění vašeho bazénu

Rozhodujete se, zda vytápět svůj bazén a váháte kvůli nákladům na ohřev bazénové vody? V předchozím článku jsme se zabývali možnostmi ohřevu bazénové vody, v tomto si s námi můžete spočítat, na kolik korun vás vytápění bazénu vyjde. Náklady na ohřev bazénové vody jsou však závislé na mnoha faktorech, s kterými je třeba při vytápění bazénu počítat.

Spočítejte si s námi náklady na vytápění vašeho bazénu

Kolik vás bude vytápění bazénu odhadem stát si můžete snadno spočítat. Potřebujete především znát velikost a objem vašeho bazénu. Náklady na vyhřátí bazénu se samozřejmě liší podle zvolené technologie ohřevu vody. Množství energie k vytopení bazénu je závislé také na klimatických podmínkách, v chladnějších měsících bude vytápění nákladnější než v létě. Zde si na příkladu ukážeme výpočet, kolik energie v kWh je třeba k vytopení bazénu. Cena pak závisí na aktuálních cenách energií a na faktu, kolik z této energie čerpáte ze sítě a kolik z obnovitelných zdrojů (solárního panelu či tepelného čerpadla).

Pro výpočet nákladů na první vytopení bazénu po napuštění musíte znát jeho objem. Ten je uveden v technické dokumentaci k bazénu či si jej můžete vypočítat. My máme bazén veliký 6 x 3 m a hluboký 1,5 m: 6 x 3 x 1,5 = 27. Objem bazénu tedy činí 27 m3 .

Nyní se musíte rozhodnout, na kolik °C budete chtít bazén vyhřát. Napouštíme-li bazén z vodovodního řádu, teplota vody se nejčastěji pohybuje okolo 10 °C. Standardní teplota vytápěného bazénu, kterou použijeme také pro náš příklad, bývá 25 °C. Vytápět bazén po prvním napuštění tedy budeme o 15 °C.

Dále potřebujeme znát měrnou tepelnou kapacitu vody, která činí 1,167 kWh. Měrná tepelná kapacita určuje, kolik energie musíme látce dodat, abychom ohřáli 1 kg látky o 1 °C (1m3 odpovídá zhruba 1 000 kg).

Výpočet je pak již snadný, jednoduše vynásobíme objem bazénu, rozdíl teplot a měrnou tepelnou kapacitu vody:

Q= 27 x 15 x 1,167
Q = 472,635 kWh

Bazénové vodě tedy musíme dodat 472,6 kWh energie, tedy každou hodinu s konstantním příkonem 19,69 kW abychom ji ohřáli o 15 °C.

Aktuálně se ceny energie pohybují kolem 5,9 kč/kWh. Za vytopení našeho bazénu s objemem 27 m3 po napuštění bychom tedy zaplatili 2 789 kč v případě, že bychom jej vytápěli za pomoci elektrického ohřívače. S tepelným čerpadlem NEO však v příznivých podmínkách můžete dosáhnout až 80–90 % úspory. S tepelným čerpadlem o výkonu 17,5 kWh výhřev bazénu s 27 m3 o 15 °C v ideálních podmínkách potrvá okolo 30 hodin. I bez vytápění bazén spotřebovává okolo 1/3 veškeré energie v domácnosti, proto doporučujeme zvolit technologii využívající obnovitelné zdroje.

Teplotu vody v bazénu je třeba během sezóny udržovat. Během roku dochází k rozdílným tepelným ztrátám vlivem počasí a venkovních teplot. U venkovních bazénů k 85–90 % veškerých tepelných ztrát vzniká skrze vodní hladinu, bazén proto doporučujeme zastřešit libovolným bazénovým zakrytím z naší nabídky. V závislosti na klimatických podmínkách a rozdílných teplotách vzduchu během roku se tepelná ztráta odhaduje na 150–300 W na 1m2. V letních měsících, kdy přes den teploty dosahují 25 °C a v noci klesají k 16 °C, teplota vody v bazénu denně klesne zhruba o 2 °C. Stejným způsobem jako výše si můžeme snadno spočítat, že abychom udrželi stálou teplotu našeho bazénu, musíme mu denně dodat dalších 63,018 kWh energie. (Q= 27 x 2 x 1,167). Při současných cenách energie to znamená cca 372 kč denně s elektrickým ohřívačem. S tepelným čerpadlem NEO necelých 40 korun. V chladných měsících jsou teplotní ztráty a náklady na vytápění samozřejmě vyšší.

Chcete-li vytápět svůj bazén, rozhodně ho doporučujeme vybavit bazénovým zakrytím a minimalizovat tak tepelné ztráty z vodní hladiny. Dále doporučujeme zvolit pro ohřev bazénové vody technologie využívající obnovitelné zdroje: pro přitápění po konci sezóny solární panel, pro vytápění od napuštění během celého roku tepelné čerpadlo. O jeho výhodách se více dočtete zde.